• Links

Links
Naast het Kenniscentrum zijn er nog een heleboel andere instanties die zich bezighouden met psychische problemen. Ook zij bieden hulp en informatie. Een paar handige links op een rij over de volgende thema's:

Algemeen | ADHD | Angst | Autisme | Borderline | Depressie | Eetstoornissen | Psychose | Trauma | Verslaving

Algemeen

 • www.brusjes.nl: Een site voor als je een broer of zus hebt met een ziekte of een handicap.
 • www.rutgers.nl: Informatiesite over seksualiteit
 • www.hulpmix.nl: Informatie, advies, forum, mail en chat over verschillende problemen zoals over je gevoel en vrienden. Gericht op interculturele hulp.
 • www.kopstoring.nl: Een site voor als je een ouder met psychische problemen of een verslaving hebt. Op deze site vind je tips en informatie. Je kunt chatten met een deskundige of lotgenoten ontmoeten op het forum.
 • www.mindyourownlife.nl: Een site over onderwerpen die jij belangrijk vindt, zoals je gevoel en je lijf. Je kunt er praten met deskundigen en andere jongeren. Ook kun je er verhalen en informatie vinden.
 • www.nietgek.nl: Informatie over verschillende soorten psychische klachten in tekst en beeld. Je kunt ook ervaringen delen via het forum of de helpdesk.
 • www.oudersonline.nl: Eeen website voor je ouders.
 • www.pratenonline.nl: Een website voor jongeren vanaf 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten. Je kan er informatie vinden of met een hulpverlener chatten.
 • www.webwoud.nl: Deze site is een digitale ontmoetingsplaats waar jongeren met psychische problemen steun bij elkaar kunnen vinden en ervaringen met elkaar kunnen delen via een forum en chatrooms. Daarnaast zijn er twee games ontwikkeld, het Groot ADHD Behendigheidsspel en de Nationale Autisme Quiz.
 • www.mindmasters.nl: Jongeren die niet lekker in hun vel zitten kunnen zichzelf anoniem testen op hun mentale balans en contact opnemen via whatsapp, email of chat.
 • www.ikzitindeshit.nl: Deze site is voor jongeren die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of verkeersongeluk, een misdaad of ongeluk hebben gezien of iemand kennen die slachtoffer is geworden.
 • www.mondriaankindenjeugd.nl: Met de website en de filmpjes wil zorginstelling Mondriaan jongeren en hun naasten laten zien hoe een behandeling of opname in een psychiatrisch ziekenhuis eruit ziet.
 • www.sociaalopstap.nl: Vind je het moeilijk om een praatje met iemand te maken? Of is het eng om naar een feestje te gaan? Op deze website vind je verhalen over hoe je hier mee om kunt gaan. Je kan ook een eigen stappenplan maken.
 • www.kindenseksualiteit: informatie over seksuele ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • www.bijzonderebroerofzus.nl Heb jij een broer of zus met een chronische ziekte, beperking, psychisch probleem of verslaving? Dan ben je een brus, lees hier waar je moet zijn voor deskundige hulp en meer informatie.

ADHD

Angst

 • www.bibbers.nl: Een website voor kinderen die soms bang zijn. Je kan er informatie vinden of spelletjes en testje doen.
 • www.stopjeangst.nl: Voor jongeren met angst, dwang of een fobie.

Autisme

Borderline persoonlijkheidsstoornis

 • www.stichtingborderline.nl: bij de Stichting Borderline kan je terecht voor informatie of advies over borderline persoonlijkheidsstoornis. Je kunt ook contact zoeken met andere mensen met borderline of kijken welke behandelingen er zijn.
 • www.deviersprong.nl: bij De Viersprong kun je kijken of je misschien kenmerken van borderline hebt.

Depressie

 • www.gripopjedip.nl: Een website voor jongeren die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten. Je kunt er informatie vinden, mailen met een deskundige of een online cursus volgen.
 • www.accarekinderpagina.nl: Ben je vaak verdrietig en weet je niet goed waarom? Of maak je vaak ruzie met andere kinderen terwijl je dat helemaal niet wilt? Misschien kan Accare je helpen.
 • www.113online.nl: Hier kan je terecht als je het leven niet meer ziet zitten, of als je bang bent dat iemand in je omgeving denkt aan zelfmoord.
 • www.Depri-en-dan.nl: Op deze multiculturele jongerenwebsite vind je informatie over depressieve gevoelens en wat je er zelf aan kunt doen.

Eetstoornissen

 • www.boulimiadebaas.nl: Een site met informatie over boulimia en online hulp.
 • www.proud2bme.nl: Alles voor jongeren over anorexia, boulimia, pro-ana en schoonheid.
 • www.sabn.nl: Stichting Anorexia Boulimia en Nervosa is de enige landelijke patiëntenorganisatie voor eetstoornissen. Een website met informatie over anorexia en boulimia. Als je zelf wat meer informatie wilt omdat je problemen hebt met eten. Maar ook als je iemand anders kent die moeite heeft met eten, beter wil begrijpen.
 • www.99gram.nl: Een site voor jongeren over eten, gewicht en uiterlijk.

Psychose

Trauma

Verslaving

 • www.drankendrugs.nl: Informatiesite over drank en drugs
 • www.gelukiseenwerkwoord.nl: Zit je niet lekker in je vel? Misschien ga je vaker gezellig wat drinken, rook je ongemerkt meer jointjes of kun je steeds moeilijker slapen zonder dat je een slaap- of kalmeringsmiddel slikt? Je kan dan een verslaving hebben. Lees daar meer over op deze website.
 • www.mondriaankindenjeugd.nl: Instelling Mondriaan helpt jongeren die problemen hebben door een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol of drugs. Sommige van de jongeren hebben ook andere psychische problemen zoals ADHD of autisme.


De meewerkende kinder- en jeugdpsychiatrische centra van Brainwiki en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Accare

Accare Accare is een stichting voor universitaire en algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. De stichting biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zo nodig doorlopend tot 23 jaar. Ouders en/of andere opvoeders worden nauw bij de behandeling betrokken. De doelgroep bestaat uit normaal begaafde en licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, en kinderen met ernstige gedragsstoornissen dan wel jongeren met psychische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen.

Altrecht

Altrecht verleent geestelijke gezondheidszorg vanuit verschillende vestigingen in de regio Utrecht. De hoofdtaak van Altrecht is het bieden van specialistische en complexe zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische stoornissen.

Arkin

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar. Arkin Jeugd & Gezin is gespecialiseerd in complexe problematiek. 

Arq

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

De Bascule

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, met locaties in Amsterdam, Duivendrecht, Purmerend en Hilversum.

Curium-LUMC

Curium-LUMC Kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen kunnen bij Curium-LUMC terecht voor onderzoek en behandeling. De meest voorkomende problemen van kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

GGMD

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. GGMD helpt doven, mensen met een hoorprobleem en de horende mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

GGz Breburg

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. GGz Breburg biedt de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Centrum Jeugd is het specialistische centrum van GGz Breburg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar en biedt ambulante-, thuis-, deeltijd- en klinische behandeling.

GGZ Centraal Fornhese

Kinderen en jongeren - van 0 tot 18 - met psychiatrische problemen kunnen voor het stellen van een diagnose en behandeling terecht bij GGz Centraal Fornhese. De hulp bestaat uit specialistisch onderzoek, behandeling en begeleiding en is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen biedt hulp bij psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. De filosofie van onze organisatie is zorg bieden dichtbij huis, dichtbij de cliënt, de verwijzer en onze samenwerkingspartners. GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen is een van de centra van Rivierduinen, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Het werkgebied van de gehele organisatie beslaat globaal het noorden en midden van de provincie Zuid-Holland.

Herlaarhof

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt ook in de jeugdhulpverlening. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die ernstige problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten, en hun ouders. Naast poliklinisch, is Herlaarhof ook (dag)klinisch en outreachend actief. Herlaarhof werkt daarbij intensief samen met de Zwengel (cluster 4 school) en heeft vestigingen in Vught, het oosten van Brabant en de Bommelerwaard.

Intermetzo

Intermetzo zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise. Samen met hen werkt Intermetzo aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Door specifieke zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding begeleidt Intermetzo kinderen en jongeren naar een perspectief dat aansluit op hun individuele mogelijkheden. Intermetzo is daarbij aanvullend op het werk van anderen.

Jonx

Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders/verzorgers. Daarnaast biedt Jonx hulp aan volwassenen met een Autismespectrumstoornis.

De Jutters

De Jutters De Jutters is hét centrum voor jeugd-GGZ in de regio Haaglanden. De Jutters richt zich op kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers) van 0 tot en met 22 jaar met psychische / psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen.

’t Kabouterhuis

’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt. 't Kabouterhuis heeft ruim 70 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen van 0 t/m 7 jaar en de begeleiding van ouders. Zij werken vanuit acht vestigingen: in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen en Uithoorn.

Karakter

Karakter Karakter is een ziekenhuis voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel.Kinderen en jongeren (0-18 jaar) kunnen hier naartoe voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, etc.

Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen.

Lucertis

Lucertis biedt een breed behandelaanbod voor kinderen en jongeren (en hun omgeving) met psychische en psychiatrische problemen. Ook wordt diagnostisch onderzoek verricht.

MET ggz

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Zij behandelen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en stoornissen en zijn specialist op het gebied van crisis- en specialistische zorg.

Pluryn

Pluryn is een landelijk werkende organisatie voor zorg en behandeling aan mensen met complexe zorgvragen.

Triversum

Triversum Triversum is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar die psychiatrische problemen hebben. Je kan heel erg ontevreden zijn met jezelf of als dingen niet zo goed gaan op school thuis of met andere kinderen. Sterk wisselende stemmingen, eetproblemen. Kinderen en jongeren die hun aandacht niet weten vast te houden.

Virenze

Virenze is een instelling die ambulante zorg biedt aan kinderen en jeugdigen (K&J), gezinnen en volwassenen (VWZ). Sinds 2003 is Virenze actief en levert nu op 24 locaties zorg in het hele land.

Yulius

Yulius Op deze website vind je informatie over hoe je wordt geholpen als je bij Yulius komt. Daarnaast vind je op deze website meer informatie over de psychiatrische problemen waar je last van kunt hebben. Deze worden ‘Specialismen’ genoemd. Bijvoorbeeld: ADHD, depressie, trauma’s, fobieën, eet- en angststoornissen en autisme. Ook vind je hier nieuwtjes en leuke, handige tips om je goed te voelen. De website is speciaal gemaakt voor als je zelf psychiatrische problemen hebt of als je ouders/verzorgers of familieleden psychiatrische problemen hebben.

De meewerkende academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie:

 • Utrecht (UMCU): Het UMCU doet onderzoek voor ons. Onderzoekers leveren ons de allernieuwste kennis op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij delen deze kennis via Brainwiki weer met jullie.
 • Rotterdam (ErasmusMC): Het ErasmusMC doet onderzoek voor ons. Onderzoekers leveren ons de allernieuwste kennis op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij delen deze kennis via Brainwiki weer met jullie.
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond je niet precies wat je zocht?
Laat het ons weten.