• Ik heb...
  • Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Iedereen doet wel eens iets dat van ouders, leraren of de politie niet mag maar sommigen komen heel vaak in de problemen. Dan kan het voorkomen dat jongeren zelfs in aanraking komen met de politie en uiteindelijk bij de rechter belanden. Hoe komt dit? Wat kan er allemaal gebeuren nadat je door de politie bent opgepakt?

Sommige kinderen en jongeren groeien op in een moeilijke thuissituatie. Het kan zijn dat er thuis veel geweld gebruikt wordt. Of je ouders gaan scheiden en vinden dat de ander niet goed voor jou en je broers of zussen kan zorgen. En is een adoptievader of - moeder wel geschikt als ouder? Dit zijn situaties waar de rechter soms aan te pas moeten komen om een beslissing te nemen. Maar wat heeft dat te maken met psychische problemen en waarom wordt het forensische kinder- en jeugdpsychiatrie genoemd?

Wat is forensische kinder- en jeugdpsychiatrie?

Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie gaat over kinderen en jongeren met psychische problemen in een bijzondere en moeilijke situatie.

Welke psychische problemen?

Psychische stoornissen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie kun je eigenlijk in 2 groepen indelen: gedragsstoornissen (zoals agressie) en andere psychische problemen, zoals verwardheid, paranoia, angstig zijn, heel lang erg verdrietig zijn, herinneringen aan nare gebeurtenissen die steeds terugkomen, heel druk in je hoofd zijn en nog vele andere psychische problemen.

Welke situaties?

Dit kun je in drie groepen indelen:

  • Grensoverschrijdend gedrag: Dit zijn jongeren die vaak iets doen dat niet mag maar wat ze doen is ook weer niet strafbaar, het is nog niet zo dat de politie erbij moet komen. Maar hun gedrag is wel kwetsend en storend voor anderen.
  • Jeugd civielrecht: Kinderen en jongeren die in een moeilijke thuissituatie opgroeien (bijvoorbeeld huiselijk geweld) kunnen met de Raad van Kinderbescherming of Veilig Thuis in aanraking komen. Veilig Thuis is de organisatie waar meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan worden. Zij willen graag weten hoe een jongere zich voelt en hoe het er thuis nou echt aan toe gaat. Ook dan kan het zijn dat de jongere en zijn/ haar ouders met een forensisch kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog moet praten.
  • Jeugdstrafrecht: Kinderen en jongeren die door de politie zijn opgepakt omdat zij de wet hebben overtreden, kunnen bij de rechter terecht komen. Soms denkt de rechter dat degene die is opgepakt psychische problemen had toen hij/ zij de wet overtrad en wil de rechter dit verder onderzocht hebben. Dan komt er een psychiater of psycholoog met de jongere en zijn/ haar ouders praten. Dit is de forensisch kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog. En het verslag dat zij over dit gesprek schrijven heet een strafrechtelijke rapportage.

Sommige jongeren zitten in een jeugdgevangenis opgesloten. Het kan zijn dat zij niet goed in hun vel zitten. Zij hebben dan ook recht op goede hulp ook al kunnen zij niet zelf naar de dokter gaan. Ook dan kan de forensische kinder- en jeugdpsychiater langskomen om met iemand te praten en proberen te helpen.

In de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie spelen veel wetten en regels een rol en dat maakt het ingewikkeld.

Waarom moeten psychische problemen bij jongeren met een strafblad of uit een moeilijke gezinssituatie zo apart behandeld worden?

Inderdaad gaat het over dezelfde psychische problemen die ook bij andere kinderen en jongeren kunnen voorkomen, zoals verwardheid, paranoia, angstig zijn, heel lang erg verdrietig zijn, nare herinneringen aan gebeurtenissen die steeds terugkomen, heel druk in je hoofd zijn en nog vele andere psychische problemen. Wat anders is bij iemand met een strafblad of uit een moeilijke gezinssituatie, is dat hij/zij niet zelf hulp heeft gezocht, maar dat de rechter of de Kinderbescherming dat heeft gedaan.

Komen dit soort psychische stoornissen veel voor?

Ja, eigenlijk wel. Psychische stoornissen in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie kun je eigenlijk in 2 groepen indelen: gedragsstoornissen (zoals agressie) en andere psychische problemen, zoals verwardheid, paranoia, angstig zijn, heel lang erg verdrietig zijn, nare gebeurtenissen die steeds terugkomen, heel druk in je hoofd zijn en nog vele andere psychische problemen. De eerste, gedragsstoornissen, komen heel veel voor, zeker bij jongeren die de wet overtreden (strafrechtelijk). De tweede, ander psychische problemen, komen eigenlijk ook heel veel voor alleen is alle aandacht vaak gericht op de gedragsstoornissen waardoor er vaak te weinig aandacht is voor angst, verwardheid, verdriet enzovoorts. Daarom willen wij hier op deze website meer aandacht aan besteden!

Wil je meer weten over de behandeling bij forensische psychiatrie?

Deel deze pagina via: