Home   ›   Begrijp je medicijn   ›   Melatonine en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

Melatonine en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

voorgeschreven bij: slaapproblemen

Let op: de informatie op deze pagina vervangt de officiële bijsluiter niet.

Bij welke klachten helpt melatonine?

 • Je kunt moeilijk in slaap komen of slaapt op andere tijden dan de meeste andere mensen.
 • Je bent nog helemaal niet slaperig als je naar bed wilt gaan, of als het bedtijd is.
Melatonine Voor

Hoe helpt melatonine?

Melatonine wordt ook gewoon in je hersenen gemaakt.

Het maakt je hersenen klaar om in slaap te vallen.

De melatonine die je inneemt, werkt net zoals de melatonine die in je hersenen wordt gemaakt.

Melatonine kun je het beste innemen 3 tot 4 uur voor de tijd waarop je gaat slapen. Vaak is dit dus al bij het avondeten. Om precies het juiste tijdstip en de dosering te meten, kan je behandelaar een onderzoek aanvragen. Dit is niet altijd nodig.

Hoe doet melatonine dat?

In je hersenen zit een soort klok, soms wordt deze klok wel de ‘biologische klok’ genoemd.

Die klok regelt wanneer je wakker bent en wanneer je moet slapen.

Bij iedereen tikt deze klok iets anders.

Melatonine geeft de klok een seintje dat het tijd wordt om in slaap te vallen.

Als het donker wordt, maken je hersenen melatonine aan om de klok dit seintje te geven.

Je kunt de klok ook in de war maken door heel actief te zijn als het tijd is om te slapen, zoals sporten, maar ook door naar veel (blauw) licht te kijken door te gamen, televisie te kijken of op je telefoon te zitten. Maar soms is de klok ook vanuit zichzelf verkeerd afgesteld, waardoor je vaak laat in slaap valt of juist vroeg wakker wordt. Het innemen van melatonine kan de klok helpen weer ‘op tijd’ te gaan lopen.

Daarom helpt innemen van melatonine alleen:

 • Als je rustig genoeg wordt om te gaan slapen.
 • Als je niet naar televisie of telefoonschermen kijkt, een boek lezen bij lamplicht kan wel.
 • Als je melatonine inneemt ongeveer 3-4 uur voor bedtijd.
Melatonine Na

Bij sommige middelen moet je behandelaar eerst onderzoek doen om te kijken of het wel een goed middel voor je is.

Bij melatonine kan dat alleen als je nog geen melatonine gebruikt en is het niet altijd nodig.

Terug naar boven

Begin met 0,2 tot 0,5 mg.

Neem melatonine in 3-4 uur voordat je gaat slapen.

 • Het werkt alleen goed als je op een normale tijd naar bed gaat.
 • En als je niet kort voor je bedtijd gaat gamen, snapchatten of een film bekijken of andere actieve dingen gaat doen.

Als dat niet werkt na één week, neem je een hogere dosis, het beste is per week ongeveer 0,5 mg te verhogen tot maximaal 3 mg (jonger dan 12 jaar) of 5 mg (ouder dan 12 jaar).

Terug naar boven

Melatonine kan de versuffende werking van andere medicijnen versterken.

Heel wat medicijnen kunnen de werking van melatonine verzwakken of versterken. Dat is niet zo erg.

Let op of melatonine nog goed werkt als je een ander medicijn gaat slikken.

Eventueel moet je de hoeveelheid melatonine aanpassen.

Combinatie met een anticonceptiepil kan geen kwaad.

Terug naar boven

Alcohol vermindert de werking van melatonine. Over de combinatie melatonine en drugs is niet veel bekend, dus dat kun je beter niet doen.

Terug naar boven

Melatonine is een hormoon dat gewoon in je lichaam voorkomt.

Waarschijnlijk daardoor heeft het zelden bijwerkingen bij goed gebruik.

Door het te slikken, heb je alleen méér melatonine in je lichaam dan normaal.

Eerst werkte het wel, maar nu niet meer

Soms werkt melatonine goed, maar na één tot vier weken niet meer.

Dit komt omdat melatonine alleen vaak niet voldoende is om slapen te verbeteren. Ook andere, niet medicamenteuze, dingen zoals op een vaste tijd naar bed gaan en niet te lang televisie kijken zijn belangrijk om slaap te verbeteren.

 • Doe je geen actieve dingen kort voor bedtijd? Zie 'Over het innemen van melatonine'.
 • Misschien heb je een andere dosering of middel nodig. Overleg met je behandelaar.
Terug naar boven

Je moet melatonine alleen maandenlang of zelfs jarenlang slikken, als je zeker weet dat je het nodig hebt.

Daar kun je alleen achter komen als je stopt met melatonine slikken.

Probeer daarom regelmatig of je kunt stoppen.

Als je het een paar weken niet slikt, merk je vanzelf of je zonder kunt.

Terug naar boven

Als je melatonine 's avonds inneemt, is het 's ochtends uitgewerkt.

Als je het 's avonds niet opnieuw inneemt, gebeurt er vaak niets. Soms heb je een of twee weken wat moeite met inslapen, maar daarna verdwijnt dit.

Je kunt dus ineens stoppen, ophouden melatonine te slikken.

Terug naar boven

Wat de gevolgen zijn voor de hersenen is net als voor veel andere medicijnen niet helemaal bekend. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen voor schadelijke gevolgen.

Maar omdat melatonine ook gewoon in je lichaam voorkomt, kan het voor je hersenen waarschijnlijk geen kwaad bij goed gebruik.

Terug naar boven

Verstrekte informatie

Het is belangrijk er rekening mee te houden dat de verstrekte ‘Begrijp je medicijn’-informatie slechts een selectie is van hetgeen algemeen bekend is over het betreffende medicijn en slechts bedoeld is als informatieve ondersteuning bij het gebruik. Er is geen garantie dat een en ander volledig accuraat en compleet is. Zo wordt bijvoorbeeld geen uitputtende opsomming gegeven van alle waarschuwingen en/of bijwerkingen. Hoewel de ‘Begrijp je medicijn’-informatie periodiek wordt gecontroleerd en aangepast is het bovendien niet mogelijk om te garanderen dat ‘Begrijp je medicijn’ volledig up-to-date is. ‘Begrijp je medicijn’ is dan ook niet bedoeld, en mag ook niet worden opgevat of gebruikt als, vervanging van de bijsluiter van de fabrikant of het advies van de voorschrijvend arts. Eventuele onduidelijkheden in ‘Begrijp je medicijn’ of afwijkingen van de bijsluiter dienen te allen tijde te worden besproken met de voorschrijvend arts. Het zelfstandig, zonder overleg met de voorschrijvend arts, aanpassen van het medicijngebruik wordt ten zeerste ontraden en mag onder geen enkele voorwaarde gebeuren op grond van de ‘Begrijp je medicijn’-informatie.

Aansprakelijkheid

Gelet op de bovengenoemde beperkingen is enige en alle aansprakelijkheid van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (inclusief zijn leden en/of aan hem verbonden partijen) voor enige en alle nadelige gevolgen, schade en/of kosten ontstaan door of als gevolg van de middels ‘Begrijp je medicijn’ verstrekte informatie, uitgesloten. Aan de ‘Begrijp je medicijn’-informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en auteursrecht voor op de door hem middels ‘Begrijp je medicijn’ verstrekte informatie. De ‘Begrijp je medicijn’-informatie mag zonder nadrukkelijke toestemming hiertoe niet worden gekopieerd dan wel in andere publicaties of auteursrechtelijke werken worden overgenomen. De ‘Begrijp je medicijn’-informatie mag gebruikt worden ter voorlichting aan derden (zoals bijvoorbeeld patiënten) en te dien einde worden toegezonden en/of verstrekt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat deze disclaimer te allen tijde kenbaar aanwezig is dan wel anderszins ter hand wordt gesteld.

Terug naar boven
Wekker

Met dank aan…

Fonds Psychische Gezondheid

Begrijp je medicijn is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid en Fonds SGS, een innovatiefonds van Zilveren Kruis.

 • James Boekbinder, interaction designer
 • Maarten Elling, freelance medewerker, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Peter Moleman, farmacoloog, Moleman Psychopharmacology
 • Zhenya Pashkina, illustrator
Stichting Gezondheidszorg Spaarneland Logo

Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar de jongeren en de ouders van de kinder- en ouderraden van diverse betrokken kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. © Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Direct hulp nodig?