Home   ›   Begrijp je medicijn   ›   Pipamperon en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

Pipamperon en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

Voorgeschreven bij onder meer: ernstige gedragsproblemen, psychoses, ADD, ADHD | Andere namen: Dipiperon

Bij welke klachten helpt pipamperon?

 • Je begrijpt niet wat er allemaal op je afkomt.
 • Je wordt overspoeld door informatie en prikkels.
 • Je weet niet wat je moet doen.
 • Het is een warboel in je hoofd.

Door die warboel in je hoofd kunnen er ook andere dingen gebeuren:

 • Je wordt boos, of driftig, of angstig.
 • Je gaat onaardig doen tegen mensen, of ze slaan.
 • Je gaat schreeuwen, tegen dingen slaan of schoppen.
Verbeelding van de psychische klachten voor het gebruik van risperidon

Hoe werkt pipamperon?

Ieder mens wordt overstroomd met heel veel informatie.

In je hoofd zit een systeem dat kiest uit al die informatie:

 • Het kiest één ding tegelijk.
 • Wat het beste voor je is.
 • Of wat je het prettigst vindt.
 • Zonder dat je het merkt of je best ervoor doet. Het werkt automatisch.

Dat systeem werkt bij jou te hard. Daardoor kiest het niet één, maar een paar dingen tegelijk. Je raakt in de war. Je weet niet wat je moet doen.

Pipamperon remt dat systeem. Daardoor kan het weer één ding tegelijk kiezen.

Pipamperon zorgt er dus voor dat je niet overspoeld wordt door allerlei prikkels.

 • Je hebt de dingen beter op een rijtje.
 • Het is geen warboel meer in je hoofd.
Verbeelding van het mogelijk effect van risperidon

Heeft pipamperon ook andere namen?

Pipamperon is onder meer bekend onder de naam: Dipiperon. Dit is de merknaam, de naam die de fabrikant aan het medicijn geeft. Pipamperon is de naam van de werkzame stof in je medicijn.

Draag bij aan onderzoek over ADHD-medicatie

Goede communicatie tussen jongeren en hun psychiater bepaalt mede het succes van een behandeling met medicijnen. Het Nivel en het Kenniscentrum onderzoeken hoe de gesprekken over ADHD-medicatie in de spreekkamer verlopen.

De drie belangrijkste dingen over pipamperon

 • Je begrijpt niet wat er allemaal op je afkomt.
 • Je wordt overspoeld door informatie en prikkels.
 • Je weet niet wat je moet doen.
 • Het is een warboel in je hoofd.

Door die warboel in je hoofd kunnen er ook andere dingen gebeuren:

 • Je wordt boos, of driftig, of angstig.
 • Je gaat onaardig doen tegen mensen, of ze slaan.
 • Je gaat schreeuwen, tegen dingen slaan of schoppen.

Pipamperon voor

Terug naar boven

Ieder mens wordt overstroomd met heel veel informatie.

In je hoofd zit een systeem dat kiest uit al die informatie:

 • Het kiest één ding tegelijk.
 • Wat het beste voor je is.
 • Of wat je het prettigst vindt.
 • Zonder dat je het merkt of je best ervoor doet. Het werkt automatisch.

Dat systeem werkt bij jou te hard. Daardoor kiest het niet één, maar een paar dingen tegelijk. Je raakt in de war. Je weet niet wat je moet doen.

Pipamperon remt dat systeem. Daardoor kan het weer één ding tegelijk kiezen.

Pipamperon zorgt er dus voor dat je niet overspoeld wordt door allerlei prikkels.

 • Je hebt de dingen beter op een rijtje.
 • Het is geen warboel meer in je hoofd.

Pipamperon na

Terug naar boven

Pipamperon is onder meer bekend onder de naam: Dipiperon. Dit is de merknaam, de naam die de fabrikant aan het medicijn geeft. Pipamperon is de naam van de werkzame stof in je medicijn.

Terug naar boven

Wat je nog meer moet weten over pipamperon

Medicijnen hebben ook ongewenste effecten; dat noemen we bijwerkingen. In de bijsluiter staan een heleboel bijwerkingen. Het heeft geen zin om je bezig te houden met alle bijwerkingen die in de bijsluiter staan. Sommige bijwerkingen die in de bijsluiter staan, zijn niet belangrijk of komen heel zelden voor.

Let op: als je ergens last van krijgt of als je je niet lekker voelt, op welke manier dan ook. Vertel dit dan aan je behandelaar. Dat zou een bijwerking kunnen zijn die hier niet wordt vermeld. Je behandelaar zoekt uit of het een bijwerking is of iets anders.

Hieronder staan de bijwerkingen die vaak voorkomen of die gevaarlijk kunnen zijn. Dat betekent niet dat jij die bijwerkingen ook altijd krijgt.

Suf, slaperig

Overleg met je behandelaar of:

 • je pipamperon alleen 's avonds kunt innemen
 • je een lagere dosis kunt gebruiken.

Als je pipamperon een aantal dagen gebruikt, wordt de sufheid langzaam wat minder.

Stijve spieren, ingeperkt voelen

Soms krijg je van pipamperon een beetje stijve spieren. Je bewegingen gaan houteriger.

In overleg met je behandelaar kun je een lagere dosis proberen.

Als dat niet helpt, kan je behandelaar een ander medicijn voorschrijven.

Er zijn ook medicijnen die tegen deze bijwerking helpen.

Spierkramp

 • Soms trekt ineens je hoofd naar één kant.
 • Of je krijgt plotseling kramp aan één kant van je nek of hoofd.
 • Of je ogen draaien weg.

Dat gebeurt maar bij enkele mensen die pipamperon gebruiken.

Maar het kan heel vervelend zijn. En het kan je angstig maken.

Het is niet gevaarlijk.

Dit soort spierkramp komt bijna alleen voor als je net begint met pipamperon.

 • Of als je net begonnen bent om een hogere dosis te gebruiken.

Als je hier last van hebt bel je behandelaar of de huisartsenpost.

 • Die kan dan een medicijn geven dat er meteen tegen helpt.

Onrust, bewegingsdrang

 • Je voelt je onrustiger.
 • Je moet de hele tijd bewegen, opstaan, lopen.
 • Je kunt maar kort stilzitten.

Dat heet bewegingsdrang en zo voelt het ook.

Vertel dat aan je behandelaar.

 • Een lagere dosis pipamperon gebruiken is te proberen, maar helpt lang niet altijd.
 • Er zijn verschillende medicijnen tegen deze bijwerking. Vraag het aan je behandelaar.

Je behandelaar kan een ander medicijn dan pipamperon voorschrijven.

Koorts

Als je koorts krijgt, moet je dat meteen aan je behandelaar vertellen.

Vooral als ook je spieren stijf worden, of stijf aanvoelen.

Waarschijnlijk heb je gewoon griep of iets anders.

Maar soms krijg je koorts door pipamperon en dat kan gevaarlijk zijn.

Onprettig gevoel, somber

 • Soms gaat je denken langzaam
 • Of voel je je somber of verward

Als dat gebeurt, voel je het meestal meteen na de eerste keer innemen.

Vertel dit altijd aan je behandelaar.

Het kan komen doordat je een te hoge dosis gebruikt.

Overleg met je behandelaar of je een lagere dosis kunt gebruiken.

Als een lagere dosis gebruiken niet helpt, kan je behandelaar misschien een ander medicijn voorschrijven.

Licht in je hoofd of duizelig

Soms voel je je licht in je hoofd of word je duizelig, vooral als je opstaat.

 • Je kunt daardoor vallen.

Dat gebeurt vooral als je net met pipamperon begonnen bent.

Zorg dat je langzaam opstaat uit bed of uit een stoel.

Vertel het aan je behandelaar. Die kijkt of het aan pipamperon ligt of dat er iets anders aan de hand is.

Als het aan pipamperon ligt gaat het meestal na één of twee weken over.

Dik worden en aankomen

Van pipamperon kun je behoorlijk snel dikker worden en dat is niet gezond.

 • Het is erg lastig om je overgewicht weer kwijt te raken als je al veel dikker bent geworden.
 • Op latere leeftijd kun je hierdoor suikerziekte (diabetes) krijgen en zelfs hart- en vaatziekten. Dat krijg je niet meteen, maar het is wel de reden om snel iets te doen.

Als je dikker wordt, vertel het dan aan je behandelaar.

 • Die weegt je dan en ziet ook meteen of je veel zwaarder bent dan bij de eerste keer dat hij je woog, voordat je pipamperon gebruikte.

Als je inderdaad dik wordt van pipamperon, kan je behandelaar je adviseren over het maken van aanpassingen in je leefstijl of hij/zij zal een ander medicijn voorschrijven, tenminste, als dat kan.

De seks gaat niet goed meer

 • Je hebt geen zin meer in seks.
 • Je kunt niet meer klaarkomen.
 • Je krijgt geen erectie meer.

Je kunt een aantal dingen proberen in overleg met je behandelaar om seksuele bijwerkingen te verminderen:

 • een lagere dosis proberen.
 • een ander medicijn voorschrijven.

Veranderde menstruatie

Bij vrouwen wordt je menstruatie soms onregelmatig of blijft zelfs weg.

Vertel dit in ieder geval aan je behandelaar.

Overleg met je behandelaar of je een lagere dosis kunt gebruiken.

Je behandelaar kan een ander medicijn voorschrijven, waarbij problemen met je menstruatie waarschijnlijk niet optreden.

Er zijn ook medicijnen die tegen deze problemen met de menstruatie helpen. Overleg met je behandelaar.

Pijnlijke borsten, melkafscheiding

 • Bij vrouwen worden de borsten soms pijnlijk.
 • Of er komt (vanzelf) melk uit de borsten.
 • Bij mannen en jongens kan hetzelfde gebeuren.
 • Een heel enkele keer krijgen jongens een harde schijf onder hun tepels. Het lijkt dan net of ze een borst of borsten krijgen.

Vertel dit aan je behandelaar.

Je behandelaar kan een ander medicijn voorschrijven, waarbij deze bijwerking waarschijnlijk niet optreedt.

Er zijn ook medicijnen die tegen deze bijwerkingen helpen.

Bewegen

 • Je gaat trillen, of vindt het moeilijk stil te zitten.
 • Je spieren trekken opeens samen in je hoofd, gezicht of mond.
 • Je spieren zijn stijf/gespannen waardoor het lastig is soepel te bewegen.
 • Hierdoor kan je spierpijn of pijn in je gewrichten krijgen.

Deze klachten kunnen enkele dagen na het innemen van pipamperon beginnen, maar ook nadat je het al lang gebruikt.

In overleg met je behandelaar kun je een lagere dosis proberen.

 • Je maakt zuig-, kauw- en smakbewegingen.
 • Je tong beweegt zonder dat je het wilt, of je maakt rare/grijzende trekkende bewegingen in je gezicht.
 • Je maakt onbedoelde (zwaai)bewegingen in je vingers, tenen, armen, benen, schouders of heupen.

Deze klachten kunnen enkele maanden van het innemen van pipamperon beginnen, of als je net bent gestopt met pipamperon.

Overleg met je behandelaar als je deze klachten hebt. In overleg met je behandelaar kun je misschien een ander medicijn proberen.

Terug naar boven
 • Je kunt dik worden van pipamperon.
 • Pipamperon kan je stofwisseling in de war brengen.

Om dat te meten, is onderzoek nodig voor je met pipamperon begint.

Je behandelaar zal je gewicht, lengte en bloeddruk meten.

 • Je bloeddruk kan veranderen.

Je behandelaar zal meestal ook bloed afnemen voor onderzoek in het laboratorium.

 • In dat bloed worden vetten en suiker gemeten. Die veranderen als pipamperon je stofwisseling in de war brengt.

Het kan zo zijn dat je behandelaar ook tijdens de periode van behandeling af en toe je gewicht, lengte, bloeddruk en vetten en suiker in je bloed wil meten, niet alleen aan het begin van de behandeling.

Terug naar boven

Meestal krijg je tabletten van dit medicijn, maar er zijn ook druppels (drank).

Neem pipamperon tabletten in met een half glas water of andere drank, of zacht voedsel zoals een lepel appelmoes.

Moment innemen

Pipamperon neem je meestal een tot tweemaal per dag in.

Je moet het wel elke dag innemen. Het werkt niet als je het af en toe gebruikt, of alleen als je denkt dat je het nodig hebt.

Dosis

In overleg met je behandelaar begin je begint meestal met een lage dosis. Na een paar dagen of na een week ga je dan meestal meer gebruiken in overleg met je behandelaar.

Terug naar boven

Andere medicijnen kunnen, samen met pipamperon, problemen geven.

Je behandelaar weet welke medicijnen niet goed samengaan met pipamperon.
Vertel je behandelaar altijd precies welke medicijnen je al gebruikt. Schrijf dit van tevoren op.

 • Ook de medicijnen die andere artsen hebben voorgeschreven.
 • Ook medicijnen of (kruiden)middelen die je zonder recept bij de apotheek of drogist koopt.

Als je een anticonceptiepil gebruikt, is dat geen bezwaar met pipamperon.

Terug naar boven

Na ongeveer zes tot acht weken weten jij en je behandelaar of pipamperon goed genoeg werkt. Als pipamperon niet goed genoeg werkt, overleg je met je behandelaar: stoppen of een ander medicijn. Als het goed werkt, moet je pipamperon zeker een halfjaar gebruiken.

Als je stopt, let dan samen met je behandelaar goed op of het niet langzamerhand weer slechter gaat. Als het inderdaad weer slechter gaat, kun je het beste weer de dosering gaan gebruiken waarmee het goed ging.

Ieder (half)jaar overlegt je behandelaar meestal opnieuw met je of verder gebruiken nodig is. Soms heb je pipamperon jarenlang nodig.

Als je veel last hebt van bijwerkingen, overleg dan met je behandelaar of stoppen beter is.

Terug naar boven

Ineens stoppen met pipamperon is niet gevaarlijk. Je kunt je wel een tijdje onprettig voelen en onwillekeurige bewegingen kunnen beginnen of erger worden. En de klachten waartegen je pipamperon gebruikt, kunnen (snel) weer terugkomen. Daarom is het verstandig om niet ineens te stoppen met pipamperon.

Overleg met je behandelaar als je wilt stoppen.

Meestal is het beter om eerst een lagere dosis te gaan gebruiken. Dan kijken of het goed blijft gaan. En dan pas langzaam helemaal te stoppen.

Terug naar boven

Pipamperon en alcohol gaan niet goed samen. Je kunt heel snel suf en duizelig worden.
Het effect van drugs samen met pipamperon is niet goed te voorspellen.

Soms merk je juist niets van de drugs, soms juist extra veel.
Omdat de gevolgen onvoorspelbaar zijn, is het riskant om drugs te gebruiken als je pipamperon gebruikt.

Terug naar boven

Pipamperon kan bijwerkingen veroorzaken. Lees meer over bijwerkingen van pipamperon.

Je voelt je bijvoorbeeld suf, duizelig of ziet wazig. Daardoor kan je niet goed opletten op de fiets, scooter en/of auto.

 • Ben je net gestart met pipamperon?
 • Is je dosis van pipamperon net verhoogd?

Dan mag je niet deelnemen aan het verkeer.

Doe je dit wel? Dan kan je bij een ongeluk de schuld krijgen, je bent dan aansprakelijk. Het kan zijn dat je verzekering de schade dan niet vergoedt.

Controleer dus goed of je met jouw medicijn aan het verkeer mag deelnemen.

Checken of je met jouw medicijn mag autorijden, fietsen of scooter rijden? Kijk op: Rijveiligmetmedicijnen.nl.

Terug naar boven

Pipamperon is geen verslavend middel. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je steeds meer behoefte hebt om het medicijn vaker te gebruiken dan voorgeschreven.

Terug naar boven

Je hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Een medicijn onnodig gebruiken of onnodig lang is daarom nooit goed.

Er is nog met weinig zekerheid iets te zeggen over de gevolgen van pipamperon op de hersenen. De paar onderzoeken die er zijn gedaan laten overwegend zien dat er geen veranderingen in de hersenen zijn, nadat pipamperon jaren is gebruikt. Een enkel onderzoek laat kleine veranderingen zien in de hersenen. Er is nog meer onderzoek nodig.

Heb je meer vragen hierover? Je behandelaar kan hierover meedenken.

Terug naar boven

Let op: de informatie op deze pagina vervangt de officiële bijsluiter niet.

Illustratie van een hond

Verstrekte informatie

In het doosje van een medicijn zit altijd een bijsluiter. Daarin lees je hoe je het medicijn moet gebruiken. Ook vind je hier bijwerkingen van het medicijn. In een bijsluiter staan soms moeilijke woorden. Begrijp je medicijn legt in begrijpelijke woorden uit wat er in de bijsluiter staat, en meer. De informatie op deze website is bedoeld om het gebruik van je medicijn beter te begrijpen. Op deze website staat alleen informatie die betrouwbaar is. Niet alle informatie staat op deze website. Niet alle waarschuwingen of bijwerkingen staan op deze website. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie controleert regelmatig de informatie van Begrijp je Medicijn. Als iets niet of niet meer klopt, kan het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de informatie aanpassen. Het is belangrijk dat je de informatie op deze website altijd bespreekt met de behandelaar die het medicijn heeft voorgeschreven. Je mag niet het medicijn zelf anders gaan gebruiken zonder dat je dit hebt besproken met de behandelaar. Het kan gebeuren dat op de website andere informatie staat dan op de bijsluiter. In dat geval is de informatie op de bijsluiter de juiste informatie. Vertel de behandelaar die het medicijn heeft voorgeschreven dat de informatie op de website anders is dan de informatie op de bijsluiter.

Aansprakelijkheid

Je bent verplicht om de voorschriften van de behandelaar en de informatie uit de bijsluiter op te volgen. De behandelaar vertelt hoe je een medicijn moet gebruiken. In de bijsluiter staat belangrijke informatie over het medicijn. De informatie op de Begrijp je medicijn is bedoeld om de informatie uit de bijsluiter beter te begrijpen, en je extra betrouwbare informatie over je medicijn te geven. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (inclusief leden en/of aan hem verbonden partijen) is niet verantwoordelijk als je de voorschriften van de behandelaar niet opvolgt en/of de informatie uit de bijsluiter niet volgt. Eventuele schade, kosten of andere nadelige gevolgen kun je niet verhalen op het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de leden van het Kenniscentrum of aan het Kenniscentrum verbonden partijen. Je kunt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie niet aanspreken op eventuele negatieve gevolgen van fouten of onjuistheden in de informatie op Begrijp je medicijn.

Auteursrecht

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft de teksten op Begrijp je medicijn geschreven. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft ook de tekeningen en afbeeldingen op de website Begrijp je medicijn gemaakt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is dus de eigenaar van de teksten, de tekeningen en de afbeeldingen op de website. De teksten, tekeningen en afbeeldingen van de website mag je alleen publiceren met schriftelijke toestemming van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Als je de teksten, tekeningen en afbeeldingen van de website gebruikt om voorlichting te geven aan bijvoorbeeld patiënten, dan moet je deze disclaimer op een duidelijke manier kenbaar maken.

Terug naar boven

‘Begrijp je medicijn’ is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid en Zilveren Kruis/Stichting Gezondheid Spaarneland.

De update en uitbreiding van Begrijp je medicijn is in 2020-2021 tot stand gekomen in samenwerking met:

 • Jongeren van de NJR en bredere netwerk van het Kenniscentrum
 • Ouders uit de ervaringsraad
 • Naomi den Besten, senior projectleider bij NJR
 • Kirsten Hoogerheide, kinder- en jeugdpsychiater bij Youz
 • Zhenya Pashkina, illustrator
 • Geneesmiddelencommissie

De eerste versie van Begrijp je medicijn is tot stand gekomen in samenwerking met:

 • James Boekbinder, interaction designer
 • Maarten Elling, freelance medewerker, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Peter Moleman, farmacoloog, Moleman Psychopharmacology
 • Zhenya Pashkina, illustrator

Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar de jongeren en de ouders van de kinder- en ouderraden van diverse betrokken kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.

Terug naar boven

© Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Direct hulp nodig?