Home   ›   Begrijp je medicijn   ›   Risperidon en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

Risperidon en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

voorgeschreven bij: ADD, ADHD, psychosen, ernstige gedragsproblemen

Let op: de informatie op deze pagina vervangt de officiële bijsluiter niet.

Bij welke klachten helpt risperidon?

 • Je begrijpt niet wat er allemaal op je afkomt.
 • Je wordt overspoeld door informatie.
 • Je weet niet wat je moet doen.
 • Het is een warboel in je hoofd.

Door die warboel in je hoofd kunnen er ook andere dingen gebeuren:

 • Je wordt boos, of driftig, of angstig.
 • Je gaat lelijk tegen mensen doen, of ze slaan.
 • Je gaat schreeuwen, tegen dingen slaan of schoppen.
Risperidon Voor

Hoe helpt risperidon?

Risperidon zorgt dat je niet overspoeld wordt. Je hebt de dingen beter op een rijtje. Het is geen warboel meer in je hoofd.
Zonder dat je het merkt, doe je makkelijker wat nodig is.

Hoe doet risperidon dat?

Ieder mens wordt overstroomd met heel veel informatie.

In je hoofd zit een systeem dat kiest uit al die informatie:

 • Het kiest één ding tegelijk.
 • Wat het beste voor je is.
 • Of wat je het prettigst vindt.
 • Zonder dat je het merkt of je best ervoor doet. Het werkt automatisch.

Dat systeem werkt bij jou te hard. Daardoor kiest het niet één, maar een paar dingen tegelijk. Je raakt in de war. Je weet niet wat je moet doen.
Risperidon remt dat systeem. Daardoor kan het weer één ding tegelijk kiezen.

Risperidon Na
 • Je kunt dik worden van risperidon.
 • Risperidon kan je stofwisseling in de war brengen.
Om dat te meten, is onderzoek nodig voor je met risperidon begint. Je behandelaar zal je gewicht, lengte en bloeddruk meten.
 • Je bloeddruk kan veranderen.
Je behandelaar zal meestal ook bloed afnemen voor onderzoek in het laboratorium.
 • In dat bloed worden vetten en suiker gemeten. Die veranderen als risperidon je stofwisseling in de war brengt.
Het kan zo zijn dat je behandelaar ook tijdens de periode van behandeling af en toe je gewicht, lengte en bloeddruk wil meten, niet alleen aan het begin van de behandeling.
Terug naar boven
Meestal krijg je tabletten van dit middel, maar er zijn ook druppels (drank). In het begin kun je wat suf worden, of wat licht in je hoofd. Daarom begin je met een lage dosis. Na een paar dagen of na een week ga je dan meer gebruiken. Risperidon neem je meestal eenmaal per dag in, soms twee keer of zelfs drie keer per dag. Je kunt het 's ochtends innemen, maar als je er suf van wordt, kun je het beter 's avonds innemen. Je moet het wel elke dag innemen. Het werkt niet als je het af en toe slikt, of alleen als je denkt dat je het nodig hebt.
Terug naar boven
Andere medicijnen kunnen, samen met risperidon, problemen geven. Vertel je behandelaar altijd precies welke medicijnen je al slikt. Schrijf dit van tevoren op.
 • Ook de medicijnen die andere artsen hebben voorgeschreven.
 • Ook medicijnen of middeltjes die jij zonder recept bij apotheek of drogist koopt.
Alleen je behandelaar weet welke medicijnen wel goed samengaan met risperidon. Als je een anticonceptiepil slikt, is dat geen bezwaar met risperidon.
Terug naar boven

Risperidon en alcohol gaan niet goed samen. Je kunt heel snel suf en duizelig worden.

Het effect van drugs samen met risperidon is niet goed te voorspellen.

 • Soms merk je juist niets van de drugs, soms juist extra veel.

Omdat de gevolgen onvoorspelbaar zijn, is het riskant om drugs te gebruiken als je risperidon slikt.

Terug naar boven

Medicijnen hebben ook ongewenste effecten; dat noemen we bijwerkingen.

In de bijsluiter staan een heleboel bijwerkingen genoemd.

Sommige bijwerkingen die in de bijsluiter staan komen heel zelden voor.

Let op: als je ergens last van krijgt of als je je niet lekker voelt, op welke manier dan ook: vertel het aan je behandelaar. Dat zou een bijwerking kunnen zijn die je hier niet ziet staan. Je behandelaar zoekt uit of het een bijwerking is of iets anders.

Hieronder staan de bijwerkingen die vaak voorkomen of die gevaarlijk kunnen zijn.

Dat wil echter niet zeggen dat jij die bijwerkingen ook krijgt. Maar als je een bijwerking krijgt, staat de informatie erover hieronder.

Koorts

Als je koorts krijgt, moet je dat meteen aan je behandelaar vertellen.

Vooral als ook je spieren stijf worden, of stijf aanvoelen.

Waarschijnlijk heb je gewoon griep of iets anders.

Maar soms krijg je koorts door risperidon en dat kan gevaarlijk zijn.

Onprettig gevoel

 • Soms gaat je denken langzaam, of lijkt alles om je heen vreemd, veranderd.

Als dat gebeurt, voel je het meestal meteen na de eerste keer innemen.

Vertel dit altijd aan je behandelaar.

Het kan komen doordat je een te hoge dosis slikt.

Overleg met je behandelaar of je een lagere dosis kunt slikken.

Als een lagere dosis slikken niet helpt, kan je behandelaar misschien een ander middel voorschrijven.

Licht in je hoofd of duizelig

Soms voel je je licht in je hoofd of word je duizelig, vooral als je opstaat.

Je kunt daardoor vallen.

 • Dat gebeurt vooral als je net met risperidon begonnen bent.

Zorg dat je langzaam opstaat uit bed of uit een stoel.

Vertel het aan je behandelaar. Die kijkt of het aan risperidon ligt of dat er iets anders aan de hand is.

Meestal gaat het na één of twee weken over.

Suf, slaperig

Overleg met je behandelaar of:

 • je risperidon alleen 's avonds kunt innemen
 • je een lagere dosis kunt slikken.

Als je risperidon een aantal dagen slikt, wordt de sufheid langzaam wat minder.

Stijve spieren, ingeperkt voelen

 • Soms krijg je van risperidon een beetje stijve spieren.
 • Je bewegingen gaan houteriger.
 • In overleg met je behandelaar kun je een lagere dosis proberen.
 • Als dat niet helpt, kan je behandelaar een ander middel voorschrijven. Er zijn ook middelen die tegen deze bijwerking helpen.

Spierkramp

 • Soms trekt ineens je hoofd naar één kant.
 • Of je krijgt plotseling kramp aan één kant van je nek of hoofd.
 • Of je ogen draaien weg.

Dat gebeurt maar bij enkele mensen die risperidon slikken.

Maar het kan heel vervelend zijn. En het kan je angstig maken.

Het is niet gevaarlijk.

Dit soort spierkramp komt bijna alleen voor als je net begint met risperidon.

 • Of als je net begonnen bent om een hogere dosis te slikken.

Als je hier last van hebt, kun je je behandelaar bellen.

 • Die kan dan een middel geven dat er meteen tegen helpt.

Onrust, bewegingsdrang

 • Je voelt je onrustiger.
 • Je moet de hele tijd bewegen, opstaan, lopen.
 • Je kunt maar kort stilzitten.

Dat heet bewegingsdrang en zo voelt het ook.

Vertel dat aan je behandelaar.

 • Een lagere dosis risperidon slikken is te proberen, maar helpt lang niet altijd.
 • Er zijn verschillende middelen tegen deze bijwerking. Vraag het aan je behandelaar.

Je behandelaar kan een ander middel dan risperidon voorschrijven.

Dik worden en aankomen

Van risperidon kun je behoorlijk snel dikker worden en dat is niet gezond.

 • Het is erg lastig om je overgewicht weer kwijt te raken als je al veel dikker bent geworden.
 • Later, als je ouder bent, kun je hierdoor suikerziekte (diabetes) krijgen en zelfs hart- en vaatziekten. Dat krijg je niet meteen, maar het is wel de reden om snel iets te doen.

Als je dikker wordt, vertel het dan aan je behandelaar.

 • Die weegt je dan en ziet ook meteen of je veel zwaarder bent dan bij de eerste keer dat hij je woog, voordat je risperidon gebruikte.

Als je inderdaad dik wordt van risperidon, kan je behandelaar je adviseren over het maken van aanpassingen in je leefstijl of hij/zij zal een ander middel voorschrijven; tenminste, als dat kan.

De seks gaat niet goed meer

 • Je hebt geen zin meer in seks.
 • Je kunt niet meer klaarkomen.
 • Je krijgt geen erectie meer.

Je kunt een aantal dingen proberen om seksuele bijwerkingen te verminderen:

In overleg met je behandelaar kun je een lagere dosis proberen.

Als dat niet helpt, kan je behandelaar een ander middel voorschrijven.

Viagra of een soortgelijk middel kan ook helpen.

 • Dat slik je alleen voordat je seks wilt hebben.
 • Overleg dit wel met je behandelaar, want Viagra kan bijwerkingen hebben op je hart en je bloeddruk.

Er zijn nog wel andere middelen die je behandelaar kan geven tegen deze bijwerkingen.

Veranderde menstruatie

Soms wordt je menstruatie onregelmatig of blijft zelfs weg.

Vertel dit in ieder geval aan je behandelaar.

Overleg met je behandelaar of je een lagere dosis kunt slikken.

Je behandelaar kan een ander middel voorschrijven, waarbij problemen met je menstruatie waarschijnlijk niet optreden.

Er zijn ook middelen die tegen deze problemen met de menstruatie helpen.

Pijnlijke borsten, melkafscheiding

 • Bij vrouwen worden de borsten soms pijnlijk.
 • Of er komt (vanzelf) melk uit de borsten.
 • Bij mannen en jongens kan hetzelfde gebeuren.
 • Een heel enkele keer krijgen jongens een harde schijf onder hun tepels. Het lijkt dan net of ze een borst of borsten krijgen.

Vertel dit aan je behandelaar.

Je behandelaar kan een ander middel voorschrijven, waarbij deze bijwerking waarschijnlijk niet optreedt.

Er zijn ook middelen die tegen deze bijwerkingen helpen.

Onwillekeurige bewegingen

Na maanden of jaren innemen van risperidon kunnen onwillekeurige bewegingen ontstaan.

Dat zijn bewegingen waar je niets aan kunt doen, ze gebeuren vanzelf.

Je gaat bijvoorbeeld je tong steeds maar bewegen of kauw- of smakbewegingen maken.

Dat heten 'tardieve dyskinesieën'.

Vaak merken anderen dit eerder op dan jij zelf.

Deze bijwerkingen treden zelden op.

Maar ze kunnen vervelend zijn.

En het kan moeilijk zijn er vanaf te komen.

Daarom moet je meteen aan je behandelaar vertellen als jij of anderen vinden dat je rare bewegingen maakt.

Terug naar boven

Risperidon is geen verslavend middel.

Terug naar boven

Na ongeveer zes tot acht weken weten jij en je behandelaar of risperidon goed genoeg werkt.

Als risperidon niet goed genoeg werkt, overleg je met je behandelaar: stoppen of een ander middel.

Als het goed werkt, moet je risperidon zeker een halfjaar slikken.

Na een jaar overlegt je behandelaar meestal of je nog langer door moet gaan.

Als je stopt, let dan samen met je behandelaar goed op of het niet langzamerhand weer slechter gaat.

Als het inderdaad weer slechter gaat, kun je het beste weer de dosering gaan slikken waarmee het goed ging.

Ieder jaar opnieuw overlegt je behandelaar met je of verder slikken nodig is.

Soms heb je risperidon jarenlang nodig.

Als je veel last hebt van bijwerkingen, overleg dan met je behandelaar of stoppen beter is.

Terug naar boven

Ineens stoppen met risperidon is niet gevaarlijk.

Je kunt je wel een tijdje onprettig voelen en onwillekeurige bewegingen kunnen beginnen of erger worden.

En de klachten waartegen je risperidon slikt, kunnen (snel) weer terugkomen.

Daarom is het verstandig om niet ineens te stoppen met risperidon.

Overleg met je behandelaar als je wilt stoppen.

Meestal is het beter om eerst een lagere dosis te gaan slikken.

Dan kijken of het goed blijft gaan.

En dan pas langzaam helemaal te stoppen.

Terug naar boven

Er is weinig bekend over de gevolgen voor de hersenen van het slikken van risperidon. De paar onderzoeken die er zijn gedaan laten overwegend zien dat er geen veranderingen in de hersenen zijn, nadat risperidon jaren is geslikt. Een enkel onderzoek laat kleine veranderingen zien in de hersenen.

Terug naar boven

Verstrekte informatie

Het is belangrijk er rekening mee te houden dat de verstrekte ‘Begrijp je medicijn’-informatie slechts een selectie is van hetgeen algemeen bekend is over het betreffende medicijn en slechts bedoeld is als informatieve ondersteuning bij het gebruik. Er is geen garantie dat een en ander volledig accuraat en compleet is. Zo wordt bijvoorbeeld geen uitputtende opsomming gegeven van alle waarschuwingen en/of bijwerkingen. Hoewel de ‘Begrijp je medicijn’-informatie periodiek wordt gecontroleerd en aangepast is het bovendien niet mogelijk om te garanderen dat ‘Begrijp je medicijn’ volledig up-to-date is. ‘Begrijp je medicijn’ is dan ook niet bedoeld, en mag ook niet worden opgevat of gebruikt als, vervanging van de bijsluiter van de fabrikant of het advies van de voorschrijvend arts. Eventuele onduidelijkheden in ‘Begrijp je medicijn’ of afwijkingen van de bijsluiter dienen te allen tijde te worden besproken met de voorschrijvend arts. Het zelfstandig, zonder overleg met de voorschrijvend arts, aanpassen van het medicijngebruik wordt ten zeerste ontraden en mag onder geen enkele voorwaarde gebeuren op grond van de ‘Begrijp je medicijn’-informatie.

Aansprakelijkheid

Gelet op de bovengenoemde beperkingen is enige en alle aansprakelijkheid van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (inclusief zijn leden en/of aan hem verbonden partijen) voor enige en alle nadelige gevolgen, schade en/of kosten ontstaan door of als gevolg van de middels ‘Begrijp je medicijn’ verstrekte informatie, uitgesloten. Aan de ‘Begrijp je medicijn’-informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en auteursrecht voor op de door hem middels ‘Begrijp je medicijn’ verstrekte informatie. De ‘Begrijp je medicijn’-informatie mag zonder nadrukkelijke toestemming hiertoe niet worden gekopieerd dan wel in andere publicaties of auteursrechtelijke werken worden overgenomen. De ‘Begrijp je medicijn’-informatie mag gebruikt worden ter voorlichting aan derden (zoals bijvoorbeeld patiënten) en te dien einde worden toegezonden en/of verstrekt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat deze disclaimer te allen tijde kenbaar aanwezig is dan wel anderszins ter hand wordt gesteld.

Terug naar boven
Hond

Met dank aan…

Fonds Psychische Gezondheid

Begrijp je medicijn is financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid en Fonds SGS, een innovatiefonds van Zilveren Kruis.

 • James Boekbinder, interaction designer
 • Maarten Elling, freelance medewerker, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Peter Moleman, farmacoloog, Moleman Psychopharmacology
 • Zhenya Pashkina, illustrator
Stichting Gezondheidszorg Spaarneland Logo

Daarnaast gaat onze speciale dank uit naar de jongeren en de ouders van de kinder- en ouderraden van diverse betrokken kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. © Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Direct hulp nodig?