Home   ›   Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze website, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Je leest hieronder hoe de website van het Kenniscentrum met jouw privacy en persoonlijke gegevens omgaat.

Het Kenniscentrum verwerkt geen gegevens van patiënten (kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders), omdat intake, behandeling en nazorg altijd plaatsvinden bij onze leden.

Waarom deze website jouw persoonsgegevens verwerkt

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • als je het contactformulier hebt ingevuld: om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • als je het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief hebt ingevuld: verzenden van de nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings (via Mailchimp)
 • waar het gaat om cookies, voor functionele, statistische en analytische doeleinden

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende:

 • om onze diensten aan je te kunnen verlenen: uitvoering van de overeenkomst tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en jou (art. 6 lid 1 (b) AVG)
 • om onze nieuwsbrief of andere informatieve mailings aan je te zenden: op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 (a) AVG)
 • voor security cookies en overige functionele cookies: op basis van ons gerechtvaardigd belang tot het runnen van een beveiligde website (art. 6 lid 1 (f) AVG)
 • voor analytische cookies: op basis van ons gerechtvaardigd belang tot het laten functioneren en verbeteren van de website (art. 6 lid 1 (f) AVG)
 • voor tracking cookies: op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 (a) AVG)

Het Kenniscentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) besluiten over zaken die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het Kenniscentrum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af, zodat je verzekerd bent van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verstrekt geen gegevens buiten de EU, behalve:

 • aan MailChimp (voor de nieuwsbrief): servers bevinden zich in de Verenigde Staten
 • aan Google (analytics): servers bevinden zich in de Eu en de Verenigde Staten
 • aan LinkedIn (camapgnes): servers bevinden zich in de Eu en de Verenigde Staten
 • via cookies (zie hierna)

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke persoonsgegevens deze website verwerkt

De website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die deze website verwerkt bij het plaatsen van een reactie:

 • naam
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Dit zijn de persoonsgegevens die deze website verwerkt bij abonneren op de nieuwsbrief:

 • naam
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Dit zijn andere persoonsgegevens die deze website verwerkt:

 • internetbrowser en apparaattype
 • IP-adres
 • gegevens verkregen via cookies (zie hieronder)

Met welke doelen deze website cookies en dergelijke technieken gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat deze website bij het eerste bezoek opslaat op jouw computer, tablet of smartphone. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gebruikt cookies alleen voor functionele, technische en analytische doeleinden. De cookies zorgen ervoor dat de website en sommige ingebouwde functies zich op een juiste manier tonen en bruikbaar zijn volgens jouw voorkeursinstellingen van eerdere websitebezoeken. De website verwerkt je webgedrag en IP-adres anoniem, zodat het Kenniscentrum de website en/of diensten en producten doorlopend kan verbeteren. Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen wij waar nodig jouw toestemming voor het plaatsen ervan.

Hieronder zie je een volledig overzicht van de cookies die tijdens jouw bezoek aan deze website kunnen worden opgeslagen, mede afhankelijk van de functies die je gebruikt, de instellingen van jouw computer en of je al dan niet toestemming hebt gegeven.

DOMEIN/PAD VERVALT NA… NAAM
1. .kenniscentrum-kjp.nl/ 90 dagen _gcl_au
2. .kenniscentrum-kjp.nl/ 2 jaar _ga
3. .kenniscentrum-kjp.nl/ 24 uur _gid
4. .kenniscentrum-kjp.nl/ 1 minuut _gat_UA-41647498-2
5. kenniscentrum-kjp.nl/ 24 uur ln_or
6. kenniscentrum-kjp.nl/ verlaten van de website a11y-high-contrast
7. kenniscentrum-kjp.nl/ verlaten van de website a11y-larger-fontsize
8. www.google.com/recaptcha 180 dagen _GRECAPTCHA
9. .linkedin.com/ 30 dagen UserMatchHistory
10. .linkedin.com/ 30 dagen AnalyticsSyncHistory
11. .linkedin.com/ 1 jaar bcookie
12. .linkedin.com/ 24 uur lidc
13. .www.linkedin.com/ 1 jaar bscookie
14. .linkedin.com/ 6 maanden li_gc

 

Toelichting:

 • Cookies nummers 1-4: om statistieken over je websitebezoek bij te houden ten behoeve van Google Analytics, en niet van andere diensten van Google
 • Cookie nummer 6: om op te slaan welke cookies je wel en niet accepteert voor jouw bezoek aan de website
 • Cookies nummers 7 en 8: om op te slaan of jij de website wilt bekijken in extra grote letters of in hoog contrast
 • Cookie nummer 9: om ervoor te zorgen dat alleen menselijke bezoekers de formulieren op de website kunnen verzenden, en automatische scripts/bots hiervan te weerhouden (Google)
 • Cookies nummers 10-15: om het mogelijk te maken content te delen op LinkedIn, en om te meten hoe campagnes op LinkedIn ter promotie van de websitecontent presteren. Hiertoe kan LinkedIn het websitebezoek inzien.

Wat belangrijk is voor ouders van minderjarige kinderen

Hoewel deze website ook informatief kan zijn voor jongeren, is deze website niet gericht op jongeren onder de 16 jaar en heeft deze website niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het Kenniscentrum raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat websites gegevens over een kind verzamelen zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je van mening bent dat wij, zonder jouw toestemming, persoonlijke gegevens van jouw minderjarige kind of jongere hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Hoe lang het Kenniscentrum persoonsgegevens bewaart en beveiligt

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bewaart jouw persoonsgegevens anders dan cookies (zie hierboven) maximaal zeven jaar en nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de website jouw gegevens verzamelt. Het Kenniscentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@kenniscentrum-kjp.nl.

Hoe je jouw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast ben je gerechtigd om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben via een computerbestand aan je te verstrekken of aan een door je genoemde persoon of organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kenniscentrum-kjp.nl. We reageren op jouw verzoek zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken.

Hoe je een klacht kunt indienen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie wijst je erop dat je het recht hebt om per brief of e-mail een klacht in te dienen via:

Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
info@kenniscentrum-kjp.nl

Je kan je ook wenden tot de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag

Direct hulp nodig?